Matkaehdot

Golfpaketit kevät 2018

Matkan erityisehdot

Näiden erityisehtojen lisäksi noudatetaan 1.7.1995 voimaantulleita Yleisiä valmismatkaehtoja sekä Golf Unlimited/ Ski Unlimitedin erityisehtoja.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkavaraus on sitova, kun ilmoittautumismaksu (=varausmaksu) on suoritettu. Varausmaksu on 400 euroa/henkilö. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 40 vuorokautta ennen matkan alkua. Jos matkaan on vähemmän kuin 40 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa.

  • Matkavaraukseen lisätään 20 euron palvelumaksu/varaus.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka seuraavin ehdoin:

  • viimeistään 40 vuorokautta ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään ennakkomaksu.
  • myöhemmin kuin 40 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua, jolloin peritään 50% matkan hinnasta.
  • myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen matkan alkua peruutetuista matkoista matkanjärjestäjällä on oikeus periä kuluina koko matkan hinta.

Matkatavarat

Maksuton matkatavaramäärä on 20 kg/henkilö ja 10 kg käsimatkatavaraa. Tämän lisäksi matkustajalla saa olla enintään 20 kg/ henkilö golf bagi, joka on buukattavissa lisämaksua vastaan.

Matkaehdot

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkavaraus on sitova ja sopimus syntyy, kun asiakas on suorittanut ennakkomaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.
Loppuerä matkanhinnasta on suoritettava viimeistään 40 vuorokautta ennen matkan alkua. Erikoismatkat kuten opetus- ja pelimatkat, räätälöidyt teemamatkat, risteilyt sekä tietyt lentohintatyypit tai tarjoukset saattavat edellyttää korkeampaa ennakkomaksua tai aikaisempaa matkan ostoajankohtaa. Erityisehdoista saa lisätietoja matkanjärjestäjältä. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 40 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa. Sopimuksen syntyessä asiakas hyväksyy erityismatkaehtojen sekä yleisiin valmismatkaehtoihin sisältyvät määräykset ja mahdolliset matkaesitteen tai vastaavan matkantiedotteen tietoihin tulleet muutokset. Mahdollista muutoksista esitteen tietoihin kerrotaan asiakkaalle varauksen yhteydessä.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Matkustajalla on oikeus peruuttaa pakettimatka seuraavin ehdoin: Viimeistään 30 vuorokautta ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään kuluina ennakkomaksu. Myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen matkan alkua peruutetuista matkoista matkanjärjestäjällä on oikeus periä kuluina koko matkan hinta. Erikoismatkat kuten opetus- ja pelimatkat, räätälöidyt teemamatkat, risteilyt sekä tietyt lentohintatyypit tai tarjoukset saattavat vaatia erikseen määritellyt peruutusehdot. Erityisehdoista saa lisätietoja matkanjärjestäjältä ja erikoismatkan yhteydessä ilmoitetuissa erityisehdoissa. Matkalippujen kirjoituksen jälkeen peritään aina muutoksesta tai peruutuksesta aiheutuneet todelliset kulut, jotka palveluntuottaja kuten lentoyhtiö tai hotelli matkanjärjestäjältä perii.

Erilliset golfiin liittyvät varaukset: Mikäli tilattuja ja vahvistettuja starttiaikoja sekä muita mahdollisia golfiin liittyviä maksullisia lisäpalveluja perutaan myöhemmin kuin 40 vuorokautta ennen matkan alkua, ei pelimaksuja eikä muita vastaavia lisämaksuja palauteta.

Osittain käytetyistä lipuista tai palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Mikäli peruutuskulut poikkeavat näissä erityisehdoissa ilmoitetuista, kerrotaan niistä matkavahvistuksen yhteydessä. Peruutus astuu voimaan silloin, kun tieto siitä on tullut matkajärjestäjälle. Matkaliput kirjoitetaan viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Jos liput on kuitenkin kirjoitettu aiemmin, peruutuksesta ei saa takaisinmaksua.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3-kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, perimme korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksamistamme palveluista, joista yhtiöllämme ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut, muut kohdepalvelut). Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva.

Hinnat

Kaikki hinnat perustuvat hinnoittelun tekohetkellä voimassa olleisiin hintoihin ja valuuttakursseihin. Matkan hinta määräytyy hintakauden mukaan. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Matkan hintaan sisältyy edestakaiset lennot, lentokenttäverot, majoitus valitussa majoitusvaihtoehdossa sekä hotellikuvauksen mukaiset ruokailut. Kaukomatkoilla peritään yleisesti lentolipun hintaan sisältyvien verojen lisäksi maasta lähdettäessä ns. matkustajamaksu (Airport Service Fee), joka ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin. Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa sovittua matkan hintaa matkan kustannuksiin vaikuttavan valuuttakurssin muutoksen perusteella. Matkan hintaan lisätään palvelumaksu 20 eur/varaus. Golfpalvelut: Starttiaikojen varauksista voidaan periä palvelumaksu, jos siitä on erikseen mainittu matkan sisällössä tai nettisivuilla.

Paketteihin liittyvät lentokuljetukset

Lennot tapahtuvat kansainvälisillä reittilennoilla ja näihin ilmakuljetuksiin sovelletaan nk. Varsovan sopimusta eli sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä (12.10.1929) tai tätä sopimusta sen Haagissa syyskuun 28. päivänä 1955 muutetussa muodossa, kulloinkin kysymyksessä olevasta tapauksesta riippuen. Ehdot on painettu lentolipun tietoihin.

Liittymälennot

Finnairin liittymälentohinnat kotimaassa ovat voimassa Finnairin lentojen yhteydessä. Tarkemmat tiedot matkajärjestäjältä.

Matkatavarat

Maksuton matkatavaramäärä on reittilennoilla, turistiluokassa 20 kg/henkilö ja business-luokassa 30 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 5 kg käsimatkatavaraa. USA:n lennoilla maksuton matkatavaramäärä on 2X32kg (2X PC). Sallittu matkatavaramäärä on merkitty lentolippuun. Golfvarusteille lentoyhtiöillä on erikoishintoja maksuttoman matkatavaramäärän ylittävälle osalle. Lomalennoilla (Charter ja tilauslentopohjaiset matkatuotteet) on erikseen määritellyt painorajat ja lisämaksut golfvarusteille. Lisätiedot matkanjärjestäjältä.

Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista, mahdollisten sairaudesta johtuvien peruutuskulujen kattamiseksi. Lisäksi matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa.

Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja vastaa tarvittavista rokotuksista, sekä vastaa niiden kustannuksista. Lisätietoja passi-, viisumimääräyksistä saatte matkatoimistosta. Rokotuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä alueenne terveyskeskukseen. Matkanjärjestäjä ei vastaa, mikäli matkalle lähtö vaikeutuu/peruuntuu asiakkaan puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

Vastuu

Lentomatkat lennetään IATA-yhtiöiden reittikoneilla tai IATA:n hyväksymillä charter-yhtiöiden koneilla siinä matkustusluokassa, johon lentohintatyyppi oikeuttaa. Lentoyhtiöt ovat vastuussa matkustajista ainoastaan kuljetuksen aikana kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla. Matkajärjestäjän esite tai muu mahdollinen matkatiedote on julkaistu matkanjärjestäjän vastuulla. Matkanjärjestäjä ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka johtuvat valmismatkaehdoissa erikseen mainituista syistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteen ja muun mahdollisen matkatiedotteen painamisen jälkeen ilmaantuneista, matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja ja alennuksia.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ski Unlimited Oy Ltd, Juhana Herttuan puistokatu 23, 20100 Turku.

Paluulennon vahvistaminen

Suosittelemme paluulennon vahvistamista/ tarkistamista varsinkin kaukokohteissa. Matkustajan velvollisuus on itse vahvistaa paluulentonsa lentoyhtiölle ja tarkistaa lentojen lähtöajat ja mahdolliset aikataulunmuutokset matkan aikana. Matkustajan tulee itse huolehtia siitä, että saapuu lentokentälle ajoissa lähtöselvitystä varten ja tarkistaa vaaditun kentälle saapumisajan lentoaan vahvistaessaan. Lisäksi matkustaja vastaa siitä, että saapuu sovittuna aikana hotelliin/satamaan/juna-asemalle.

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

1. SOVELTAMISALA
1.1. Yleiset valmismatkaehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa.
1.2. Yleisten valmismatkaehtojen täydennykset ja täsmennykset
Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä valmismatkaehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.
1.3. Erityisehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus ja myyntiehdot) tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

2. VALMISMATKASOPIMUS JA VASTUU SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA
2.1. Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).
2.2. Valmismatkan välittäjä vastaa samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä. Tällaista vastuuta välittäjälle ei kuitenkaan synny, jos matkustaja sopimusta tehtäessä tietää, kuka on matkanjärjestäjä ja että vain tämä on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
2.3. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai välittäjään.
2.4. Sopimuksen sisältö
Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjärjestäjän esitteissä ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot.
2.5. Avustamisvelvollisuus
Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse niiden erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 12.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti
avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA HINNAN MAKSAMINEN
3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.
3.2. Loppuosa hinnasta on maksettava esitteessä ilmoitettuna tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaan liittyvät asiakirjat.

4. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ
Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:
4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.
b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun.
c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.
d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.
4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.
4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

5. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA YLIVOIMAISEN ESTEEN VUOKSI
5.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että a)hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai b) hänelle tai matkakumppanille,jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen
matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.
5.2. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.
5.3. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa kohdassa 5.1. tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjällä ole oikeutta 4.2. kohdan mukaiseen lisämaksuun. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.

6. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMIEN MUUTOSTEN TAI MATKAKOHTEEN OLOJEN VUOKSI
6.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos
a) matkalle lähdön tai kotiinpaluun ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,
b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,
c) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,
d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.
6.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.
6.3. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 10.4.
6.4. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta sekä korvaus niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi. Kohdissa 6.1.a., 6.1.b. ja 6.1.d. mainituissa tapauksissa matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 12.3.

7. MATKUSTAJAN OIKEUS KESKEYTTÄÄ MATKA JA PURKAA SOPIMUS
7.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos
a) matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alunperin asetettua tarkoitusta. Näillä perusteilla matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus matkan jälkeen; tai
b)matkan aikana ilmenee kohdassa 6.1.c. tarkoitettu tilanne.
7.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.
7.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 7.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.
7.4. Jos matkustajalla on kohdan 7.1.a. perusteella oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 12.3.
7.5. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 7.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

8. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUSTA JA LUOVUTTAA SE TOISELLE
8.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
8.2. Matkustajalla on oikeus maksamalla toimistokulut luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja toimistokulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista.

9. MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU
9.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.
9.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
9.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.
9.4. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä vakuutusturvasta, jonka katsoo matkalla tarvitsevansa.

10. HINNANMUUTOKSET
10.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset,
b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai
c) matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos; kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto neuvottelevat tarvittaessa täydentävistä ohjeista kurssimuutoksen laskemiseksi.
10.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnan muutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
10.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.
10.4. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa 10.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

11. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS TEHDÄ MATKAOHJELMAAN VÄHÄISIÄ MUUTOKSIA
11.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
11.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.
11.3. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdassa 15.2. on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen.

12. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA JA KESKEYTTÄÄ MATKA
12.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai, mikäli sellaista ei ole laadittu, varausasiakirjassa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.
b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
12.2. Jos kohdassa 12.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta. 12.3. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 12.1. perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.
12.4. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa 12.3. tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 12.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut. Jos peruuttamisesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 60 vuorokautta ennen matkan alkua eikä matkustaja saa korvaavaa matkaa, on edellä mainitun korvauksen oltava vähintään toimistokulujen suuruinen.

13. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

14. VIRHE JA VIRHEILMOITUS
14.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos
a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,
b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.
14.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteenperusteella voinut kohtuudella varautua.
14.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5- 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.
14.4. Virheilmoitus
Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

15. VIRHEEN KORJAAMINEN JA HINNANALENNUS
15.1. Virheen korjaaminen
Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.
15.2. Hinnanalennus
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

16. VAHINGONKORVAUS
16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö, esine ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.
16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.
16.3. Matkustajalla on kohdan 16.1. mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen
viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.
16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.
16.5. Ilma- tai merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan matkanjärjestäjän vahingonkorvauksen suuruutta arvioitaessa huomioon, mitä ilmakuljetussopimuslaissa, ilmakuljetuslaissa tai merilaissa on säädetty.
16.6. Ylivoimaiset tilanteet
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

17. KORVAUSVAATIMUKSET
17.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 14.4.
17.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

18. RIITA-ASIAT
18.1. Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
18.2. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi